KehoLataamon turvallisemman tilan ohjeistus

KehoLataamon tärkeitä toiminnan arvoja ovat inklusiivisuus ja moninaisuuden kunnioittaminen. Erilaisille näkemyksille ja kokemuksille tulee olla studiollamme tilaa. KehoLataamon tehtävä on ylläpitää kunnioittavaa, turvallista ja inklusiivista ilmapiiriä. Jokainen KehoLataamon tilan käyttäjä ja vierailija on vastuussa turvallisemman tilan ylläpitämisestä. Tämä tarkoittaa omien tarpeiden ja muiden huomioimista.

Kaikkia tilassa toimijoita (ohjaajat, osallistujat, taiteilijat, toiminnan johtaja, ym) kohdellaan tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Syrjintää, häirintää tai seksuaalista häirintää ei hyväksytä KehoLataamolla. Tämä koskee myös kielenkäyttöä. Emme käytä syrjivää, alistavaa, sortavaa tai loukkaavaa terminologiaa. KehoLataamolla toimivat ohjaajat ovat vastuussa toimintansa kokonaisuudesta, lisäksi jokainen kurssille ja tunnille tuleva on vastuussa itsestään ja vaikutuksestaan muihin.

HUOMIOI:

 • emme tee oletuksia ihmisten taustoista, sukupuolesta tai kokemuksista, emmekä kysele niistä
 • emme kohtele toisia epäsuosiollisesti tai loukkaavasti
 • kunnioitamme ihmisen moninaisuutta liittyen mm. ulkonäköön, ikään, toimintakykyyn, sukupuoleen, transsukupuoliseen identiteettiin tai epänormatiiviseen sukupuolen ilmaisuun, kulttuuriseen tai etniseen taustaan, kieleen, uskontoon tai muuhun vakaumukseen, seksuaaliseen suuntaukseen, kansalaisuuteen tai alkuperään
 • kunnioitamme toisten ihmisten fyysisiä ja psyykkisiä rajoja
 • tiedostamme omat etuisuutemme, tiedostamme intersektionaalisuuden
 • kunnioitamme toisiamme, vaikka olemme eri mieltä asioista
 • tulemme erilaisista elämäntilanteista, kokemuksista ja kulttuureista, jokainen voi jakaa itsestään sen, mitä kokee tarpeelliseksi ja mielekkääksi
 • tunnistamme omat heikkoutemme ja asiat, joita emme ymmärrä ja tiedostamme, että meille voi tulla väärinymmärryksiä
 • olemme vastuullisia tunnistamalla, että teoillamme, sanoillamme ja kosketuksellamme on vaikutusta muihin
 • kun oma keskeneräisyytemme saa mokaamaan jossakin tilanteessa, voimme sanoa: ”anteeksi, toimin loukkaavasti, mietin asiaa ja ensi kerralla osaan toimia toisin”
 • jos otat tilassa kuvia, joissa näkyy muita ihmisiä, kysy aina lupa muilta
 • ei tarkoittaa ei

Ongelmatilanteessa otathan yhteyttä omaan ohjaajaasi tai Keholataamon toiminnan johtajaan Mirvaan. Pyrimme auttamaan sinua parhaamme mukaan. Voit soittaa: 045 6318743 tai laittaa sähköpostia: keholataamo@gmail.com. Otamme vastaan myös palautetta ja kehitysehdotuksia turvallisemman tilan ohjeisiimme.

KIITOS, ETTÄ OLET TEKEMÄSSÄ TÄTÄ KANSSAMME.